Pháp cung cấp các khoản tài trợ lên tới 300 € để giúp trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp vào mùa hè này

Người thuê nhà và chủ sở hữu nhà lần đầu tiên ở Pháp có thể đăng ký tối đa € 300 để giúp trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp vào mùa hè này.

Chương trình tài trợ được thiết lập bởi Action Logement, một nhóm người Pháp do các doanh nghiệp và đoàn thể kiểm soát, nhằm mục đích giúp người dân ở Pháp tham gia vào thị trường nhà ở và được chính phủ Pháp hỗ trợ.

Ý tưởng là để tránh tình trạng những người ở Pháp thấy thu nhập của họ giảm do khủng hoảng sức khỏe coronavirus không thể đáp ứng tiền thuê nhà hoặc các khoản thanh toán thế chấp.

Pháp đã mở rộng triverve hivernale (đình chiến mùa đông), trong đó cấm chủ nhà đuổi những người thuê nhà không trả tiền thuê nhà, cho đến ngày 10 tháng 7.

Ai có thể nhận tài trợ nó?

Chỉ những người có nơi cư trú chính ở Pháp và làm việc trong khu vực tư nhân hoặc nông nghiệp mới có thể truy cập nhận trợ giúp. Điều đó có nghĩa là nhân viên khu vực công không đủ điều kiện cho chương trình này.

Chỉ một người trong mỗi hộ gia đình có thể truy cập chương trình trợ giúp và thu nhập ròng của họ cần thấp hơn 1,5 lần mức lương tối thiểu một tháng – SMIC (mức lương tối thiểu) hiện là € 1,219 cho hơn 18 tuổi, vì vậy, mức này là € 1,828,50.

Cả người thuê nhà và chủ sở hữu nhà lần đầu đều có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp này, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập.

Những người bị mất việc làm

Họ thấy thu nhập của họ giảm 15 phần trăm (ví dụ vì họ được đưa vào chương trình thất nghiệp một phần của chính phủ hoặc vì họ phải nghỉ làm do chăm sóc trẻ em)

Hóa đơn tiện ích chiếm ít nhất 40 phần trăm thu nhập hàng tháng của họ

Để nhận tài trợ, bạn cần:

  • ID
  • Phiếu lương tháng 2 năm 2020
  • Bằng chứng là bạn đã thấy mức lương giảm từ 15 phần trăm trở lên
  • RIB của bạn (chi tiết ngân hàng)
  • Biên lai thuê nếu bạn là người thuê nhà
  • Hoặc, đối với những chủ sở hữu nhà lần đầu, một báo cáo tài khoản ngân hàng đề cập đến khoản thanh toán hàng tháng của thế chấp, cho tháng giảm thu nhập.

Nếu bạn đánh dấu vào tất cả các ô cần thiết, bạn sẽ nhận được tối đa € 300 (tối đa € 150 mỗi tháng trong tối đa hai tháng) sau khi ứng dụng của bạn được xử lý.

Bạn có thể truy cập ứng dụng trên trang web Nhật ký hành động (biểu mẫu sẽ được truy cập vào ngày 30 tháng 7).

Đơn đăng ký cần được điền vào trong ba tháng sau khi giảm doanh thu đầu tiên.

Nguồn: The Local

Bài mới đăng

Tin nóng trong 2 tuần

Tin quan tâm

Liên hệ

Tạp chí NƯỚC PHÁP - c/o Pham 

22-34 rue Jules Verne, Levallois-Perret

Paris 92300