/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2018/08/08/426_1_cac-loai-visa-den-phap-cho-nguoi-viet.jpg&w=640&h=240&zc=1&q=80&a=c

Visa ngắn hạn được cấp cho chuyến du lịch, thăm viếng mang tính chất cá nhân, thăm thân nhân và cả các chuyến công tác. Dưới đây là các loại visa bạn sẽ phải xin khi đến du lịch tại Pháp:

Bài mới đăng

Tin nóng trong 2 tuần

Tin quan tâm

Liên hệ

Tạp chí NƯỚC PHÁP - c/o Pham 

22-34 rue Jules Verne, Levallois-Perret

Paris 92300